Opleidingen

Ons trainingsaanbod brandweeropleidingen

Basisopleiding ademlucht

Tijdens de training leert u de juiste skills om niet alleen ademlucht te dragen, maar ook diverse verkenning technieken en ademhalingstechnieken zodat u optimaal voorbereidt bent voor een echte calamiteit.

Basisopleiding oefenleider

De oefenleider vervult een zeer belangrijke rol binnen de oefenorganisatie van de brandweer, daar deze het beleid en de oefeningen dusdanig uitzet en vertaald zodat er een realistische oefening ontstaat en er binnen de lerende organisatie doormiddel van een goede zorgvuldige evaluatie feedback voor mogelijke verbeteringen wordt gegeven.

Opleiding Leergang instructeur

De instructeur is degene die de cursist activerend onderwijs aanbiedt om een goede koppeling te kunnen maken tussen de theorie en de praktijk binnen het duale leertraject.

2-daagse opleiding Gasmeten

Gasmetingen worden uitgevoerd om voorafgaand en tijdens werkzaamheden (bijvoorbeeld in een besloten ruimte) te meten of er schadelijke gassen of dampen (in het bedrijf) aanwezig zijn. Nikta niveau 2.

Opleiding leergang bevelvoerder

De bevelvoerder heeft de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van bemensing en materieel van een tankautospuit met eventueel daaraan gekoppeld een redvoertuig of ander specialisme. 

Trainingen

Ons trainingsaanbod brandweertrainingen

Video Feedback training

Een zeer effectief middel om competenties en vakinhoudelijke kennis individueel te ontwikkelen is de videofeedbacktraining.

RSTVG / Brandregimes Training

RSTV signalen en gebouwkenmerken leren herkennen, maar ook op basis van inzichtelijk niveau skills om te komen tot goede beeldvorming, beslisvaardigheid voor het juiste kwadrant en brandregimes herkenning.

Alternatieve brandstoffen en veiligheidsvoorzieningen

(Her)ken bij een verkeersongeval voertuigen op alternatieve brandstoffen en de aspecten van veiligheidsvoorzieningen in voertuigen. Tijdens de training leert u welke voorzieningen er zijn en hoe u deze herkent.

Training Waarnemen en Beoordelen

De cursist leert hoe waar te nemen en te beoordelen van oefeningen en trainingen op basis van kerncompetenties en vakinhoudelijke componenten.

Ensceneringstraining oefenleider

Van oefenleiders wordt verwacht dat er voor het behalen van de oefendoelen een realistische setting wordt geënsceneerd. Met behulp van deze training kunnen de deelnemers oefendoelen omzetten naar enscenering.

MASTERCLASS straling en radioactiviteit

Tijdens de masterclass gaan de deelnemers dieper in op de materie onder leiding van een Stralingsdeskundige wat straling exact is en onder andere welke maatregelen er getroffen kunnen worden bij een RA incident.

MASTERCLASS Meten is Weten

Tijdens de masterclass gaan de deelnemers dieper in op de materie welke gevaarlijke stoffen er gemeten kunnen worden met welke meetapparatuur en wat deze gegevens betekenen zodat de deelnemers weten welke maatregelen er getroffen kunnen worden in de praktijk.

MASTERCLASS kniptechnieken en tactieken

Leer met behulp van THV instructeurs met kennis vanuit de praktijk welke kniptechnieken en tactieken u het beste kunt toepassen.

Profcheck optreden bij Technische Hulp Verlening

Met behulp van deze profcheck wordt getoetst of de deelnemers beschikken over zowel reproductie als inzicht niveau en worden onderworpen aan diverse scenario's om een beeld te krijgen over het optreden tijdens calamiteiten van de deelnemers.

Leiderschapstraining: doen - ervaren - leren

Je bent leidinggevende en er wordt naar jou gekeken bij het nemen van besluiten. De knoop doorhakken is dan soms heel lastig. Nog lastiger wordt het als je onder druk komt te staan. Hoe neem je dan een besluit en is deze kwalitatief dan wel de juiste?

Training Redden Grote Huisdieren

Het is van grote waarde dat de hulpverleningsdiensten in samenwerking met de beheerders van het manegecomplex tijdens calamiteiten de procedures zo goed mogelijk volgen, om veilig de grote huisdieren te kunnen redden.

Bijscholing

Ons trainingsaanbod bijscholing voor brandweer

Bijscholing W.V.D. / V.G.S.

Tijdens de bijscholing wordt de cursist / deelnemer bijgeschoold aangaande de WVD / VGS dit zodat de deelnemer de meest recente ontwikkelingen mee krijgt en de basale vaardigheden worden getraind.

Bijscholing Leiderschap Bevelvoerder

Tijdens de bijscholing wordt de cursist / deelnemer bijgeschoold aangaande leiderschap en inhoudelijke componenten voor de functie van bevelvoerder, dit zodat de deelnemer de meest recente ontwikkelingen mee krijgt en de basale vaardigheden aangaande leiderschap worden getraind.

Bijscholing Instructeur

De instructeur is degene die de cursist activerend onderwijs aanbiedt om een goede koppeling te kunnen maken tussen de theorie en de praktijk. Het verder ontwikkelen en uitbouwen van het geheel van vaardigheden, taal, omgangsvormen, doelen, kennis, strategieën en natuurlijke reacties.

Oefenen

Ons trainingsaanbod oefenen voor brandweer

Waarnemen en/of organisatie grootschalige oefeningen

Wij kunnen voor u de gehele oefenorganisatie organiseren. Door ons grote netwerk beschikken wij over de juiste partijen om uw oefening tot een succes te maken.

Competentiemeting

Ons aanbod competentiemetingen.

SIV Competentiemetingen

Tijdens de competentiemeting wordt gekeken of de deelnemer over het juiste inzicht in kennis en vaardigheden beschikt om de functie op de SIV te kunnen vervullen.

Voor wie hebben wij gewerkt of werken wij: