RSTVG / Brandregimes Training

Doelgroep
Manschappen, Bevelvoerders en Officieren van Dienst Brandweer 

Doelstelling
Van Manschappen, Bevelvoerders en Officieren van Dienst wordt verwacht dat ze bij een brand RSTV signalen en gebouwkenmerken kunnen herkennen. Tijdens de training leert u niet alleen de signalen en kenmerken te herkennen, maar ook op basis van inzichtelijk niveau skills om te komen tot goede beeldvorming, beslisvaardigheid voor het juiste kwadrant en brandregimes herkenning.


GRSTV / Brandregimes training

Tijdens deze training worden de deelnemers gestimuleerd om door middel van beeldcasussen van het eigen verzorgingsniveau de koppeling te maken tussen het G-RSTV model, de vijf fases van brand en de drie brandregimes. Waarom doe je iets, welke actie intelligentie zit er achter de gemaakte beslissing en hoe komt het beeldvormingsproces tot stand, inzicht is de kern van deze training.

De training wordt verzorgt door zeer ervaren brandweermensen vanuit de praktijk die behalve dat ze de theorie behandelen u meenemen op een interactieve manier hoe u vanuit een praktijkgerichte benadering om zou kunnen gaan met de diverse gevaren en fenomenen bij brand.

Inzicht krijgen in:

  • het model G-RSTV,
  • de vijf fases van brand brandregimes.
  • Brandfysica
  • Brandontwikkeling
  • Brandverloop
  • Straalpijpvoering

Effectieve methodiek

Mensen leren vooral door dingen zelf te ervaren. Zoals Confucius al zei:

Vertel het me en ik zal het vergeten.

Laat het me zien en ik zal het onthouden.

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken!

Referenties / quotes Enkele ervaringen / quotes van de deelnemers die reeds de training hebben gevolgd:

“Mooie koppeling tussen gebouwkenmerken en brandverloop”

“Nooit de brandregimes echt begrepen tot na deze training” 

Duur training

De theorie bestaat uit 1 avond of een dagdeel
Optioneel: praktijkgedeelte straalpijptechnieken, doll house en ventilatie bestaat uit een dagdeel of 1 avond.

De training kan zowel in de avond als op de dag plaatsvinden afhankelijk van uw wens.

Locatie

Op locatie kazerne veiligheidsregio of bedrijfsbrandweer