Opleiding Leergang bevelvoerder

Doelgroep

Manschappen

Instroomeis:

 • Minimaal mbo 3 werk en denk niveau
 • Minimaal diploma Manschap A
 • Beschikken over communicatieve vaardigheden

Doelstelling

De bevelvoerder heeft de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van bemensing en materieel van een tankautospuit met eventueel daaraan gekoppeld een redvoertuig of ander specialisme. Indien de bevelvoeder opschaalt in materiaal heeft de bevelvoerder de leiding over de diverse eenheden totdat de officier van dienst (OvD) arriveert.

Opleiding leergang bevelvoerder

De leergang Bevelvoerder bestaat uit 4 taakgebieden: Brandbestrijding (BB), Technische hulpverlening (THV), optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OGS) en Waterongevallen ( WO).

In de leergang is het uitgangspunt dat de leerwerkplekopdrachten op de werkplek (bij het eigen korps of opleidingsinstituut) worden uitgevoerd. Het geleerde in de les wordt in de praktijk toegepast en de daar opgedane ervaring wordt gebruikt in de navolgende les(sen). Het tijdig uitvoeren van de opdrachten is een kritische succesfactor voor het laten slagen van de leergang. 

Naast de inhoudelijke componenten besteedt brandweerscholing veel aandacht aan competenties en leiderschap, in onze optiek de basis voor iedere bevelvoerende…

Inzicht krijgen in:

 • Groepsgericht leiderschap
 • Coachend leiderschap
 • Empatisch vermogen/ sensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Delegeren en controleren
 • Management identificatie
 • Effectief strijdend vermogen
 • Probleemoplossend vermogen
 • Doceren en instrueren
 • Besluitvorming
 • Leiderschap
 • Aandachtspreiding
 • Stressbestendigheid

Effectieve methodiek

Mensen leren vooral door dingen zelf te ervaren. Zoals Confucius al zei:

Vertel het me en ik zal het vergeten.

Laat het me zien en ik zal het onthouden.

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken!

Referenties / quotes
Enkele ervaringen / quotes van de deelnemers die reeds de training hebben gevolgd:

“Fijn om in de coachende vorm opgeleid te worden.”

“Veel geleerd op het gebied van leiderschap en inhoud”

Duur training

Duur van de opleiding: 31 dagen of 64 avonden.

De studiebelasting bedraagt ongeveer 416 uur, onderverdeeld in 250 contacturen, 100 uren zelfstudie en de benodigde uren voor het maken van de leerwerkplekopdrachten.

Toetsing van de training / opleiding: Theorie en Praktijk examen (proeve van bekwaamheid)

Theorie:
3 theorietoetsen

Praktijk:
praktijksimulatie brandbestrijding;
2 virtuele simulaties OGS en THV

Eventuele traject en leerwerkplekbegeleiding kan door brandweerscholing tevens verzorgd worden…

Minimale deelname 8 cursisten, maximale deelname 12 cursisten per cursusgroep.

Locatie

Op locatie kazerne veiligheidsregio of bedrijfsbrandweer alsmede op een aantal praktijklocaties.

De leergang wordt in een dag-, een avond- en in een zaterdag-variant aangeboden.