Trainingen

Ons trainingsaanbod brandweertrainingen

Video Feedback training

Een zeer effectief middel om competenties en vakinhoudelijke kennis individueel te ontwikkelen is de videofeedbacktraining.

RSTVG / Brandregimes Training

RSTV signalen en gebouwkenmerken leren herkennen, maar ook op basis van inzichtelijk niveau skills om te komen tot goede beeldvorming, beslisvaardigheid voor het juiste kwadrant en brandregimes herkenning.

Alternatieve brandstoffen en veiligheidsvoorzieningen

(Her)ken bij een verkeersongeval voertuigen op alternatieve brandstoffen en de aspecten van veiligheidsvoorzieningen in voertuigen. Tijdens de training leert u welke voorzieningen er zijn en hoe u deze herkent.

Training Waarnemen en Beoordelen

De cursist leert hoe waar te nemen en te beoordelen van oefeningen en trainingen op basis van kerncompetenties en vakinhoudelijke componenten.

Ensceneringstraining oefenleider

Van oefenleiders wordt verwacht dat er voor het behalen van de oefendoelen een realistische setting wordt geënsceneerd. Met behulp van deze training kunnen de deelnemers oefendoelen omzetten naar enscenering.

MASTERCLASS straling en radioactiviteit

Tijdens de masterclass gaan de deelnemers dieper in op de materie onder leiding van een Stralingsdeskundige wat straling exact is en onder andere welke maatregelen er getroffen kunnen worden bij een RA incident.

MASTERCLASS Meten is Weten

Tijdens de masterclass gaan de deelnemers dieper in op de materie welke gevaarlijke stoffen er gemeten kunnen worden met welke meetapparatuur en wat deze gegevens betekenen zodat de deelnemers weten welke maatregelen er getroffen kunnen worden in de praktijk.

MASTERCLASS kniptechnieken en tactieken

Leer met behulp van THV instructeurs met kennis vanuit de praktijk welke kniptechnieken en tactieken u het beste kunt toepassen.

Profcheck optreden bij Technische Hulp Verlening

Met behulp van deze profcheck wordt getoetst of de deelnemers beschikken over zowel reproductie als inzicht niveau en worden onderworpen aan diverse scenario's om een beeld te krijgen over het optreden tijdens calamiteiten van de deelnemers.

Leiderschapstraining: doen - ervaren - leren

Je bent leidinggevende en er wordt naar jou gekeken bij het nemen van besluiten. De knoop doorhakken is dan soms heel lastig. Nog lastiger wordt het als je onder druk komt te staan. Hoe neem je dan een besluit en is deze kwalitatief dan wel de juiste?

Training Redden Grote Huisdieren

Het is van grote waarde dat de hulpverleningsdiensten in samenwerking met de beheerders van het manegecomplex tijdens calamiteiten de procedures zo goed mogelijk volgen, om veilig de grote huisdieren te kunnen redden.